Kêu gọi nghệ sĩ

Sở Công viên, Nghệ thuật và Giải trí của Thành phố Grand Prairie đang ban hành Lời kêu gọi Nghệ sĩ tới các nghệ sĩ và sinh viên nghệ thuật cư trú tại Grand Prairie. Thành phố Grand Prairie đã hợp tác với Chiến dịch Thể dục Quốc gia (NFC) để lắp đặt các Sân Thể hình ở Tyre, Mi Familia, EpicCentral, Fish Creek Linear, Freedom và Charley Taylor Parks. Là một phần của dự án này, Thành phố đang tìm kiếm sáu (6) tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số riêng lẻ để trưng bày trên mỗi bức tường đào tạo đa năng tại mỗi công viên.

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ:
Các đơn đăng ký và nộp là do Công viên, Nghệ thuật và Giải trí của Thành phố Grand Prairie
Sở 4 giờ chiều Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023

Tất cả các câu hỏi liên quan đến đơn đăng ký này phải được gửi bằng văn bản trước thứ Sáu ngày 1 tháng 12 năm
2023 qua email tới:

Steve Plumer, PLA, ASLA tại: [email protected]