Lễ diễu hành & lễ kỷ niệm MLK hàng năm

20tháng một10:00Lễ diễu hành & lễ kỷ niệm MLK hàng năm

chi tiết sự kiện

Diễu hành MLK
Ngày 20 tháng 1 lúc 10 giờ sáng
Cuộc diễu hành MLK sẽ bắt đầu từ Học viện David Daniels (Phố Spikes 2012) và kết thúc tại Tòa thị chính Grand Prairie.

Lễ kỷ niệm sau cuộc diễu hành MLK
Tòa thị chính Grand Prairie
300 W Đường chính.
Đồng cỏ lớn, TX 75050

Thời gian

(Thứ bảy) 10:00 sáng(GMT-11:00)