Praise in the Park

15tháng mười4:00 pm6 giờ chiềuPraise in the Park

chi tiết sự kiện

Sunday, October 15 | 4-6 p.m.
Jambox 2971 S. Hwy 161 Grand Prairie, Tx 75052

Thời gian

October 15, 2023 4:00 pm - 6:00 pm(GMT-11:00)

Vị trí

Hộp đựng mứt

2971 S Hwy 161 Grand Prairie, TX 75052

Các sự kiện khác

Nhận sự chỉ dẫn