Trung tâm giải trí Dalworth

2012 Spike St, Grand Prairie, Texas, 75050

TIỀN THUÊ NHÀ

Phòng tập thể dụcPhòng họpPhòng trò chơiPhòng bếp
Thực hành toàn tòa án$60/giờTrong giờ làm việc$25/giờSau Giờ (chỉ)$45/giờTrong thời gian thuêPhí cố định $30
Thực hành nửa sân$30/giờSau nhiều giờ$50/giờ

Tất cả các khoản phí thuê phải được thanh toán tại thời điểm đặt phòng. Việc thuê phải được thực hiện ít nhất 2 tuần trước khi sự kiện diễn ra. Việc hủy bỏ phải được hoàn tất 72 giờ trước sự kiện để được hoàn trả đầy đủ.

Kiểm tra với nhân viên về tình trạng sẵn có của máy tính, trò chơi trên bàn và kiểm tra các thiết bị như vòng hula, quả bóng, v.v. Để biết thông tin cập nhật và thắc mắc về các lớp học hoặc sự kiện, hãy gọi (972) 237-4760 hoặc Phòng Nghệ thuật và Giải trí, Công viên Grand Prairie (972) ) 237-8100.

Việc thuê gian hàng phải được thuê trực tiếp, trên cơ sở ai đến trước.