Trung tâm cuộc sống Tony Shotwell

2750 Graham St, Grand Prairie, Texas, 75050

Tony Shotwell Life Center là địa điểm hoàn hảo để tổ chức một bữa tiệc hoặc buổi họp mặt.

KHÔNG GIANPHÍ/GIỜ CƯ TRÚKHÔNG THƯỜNG TRÚDUNG TÍCH
Phòng tập – Một nửa | Đầy$30 | $60$50 | $80100
Phòng nhỏ 927 ft vuông.$20 | $70$50 | $7572
Phòng lớn 1278 mét vuông.$25 | $75$60 | 80120
Đa mục đích$30 | $80$70 | $85100
Phòng bếp$25$455
Sân hiênPhí cố định $100Phí cố định $10070
Phòng trò chơi$45$6030
Việc thuê gian hàng phải được thuê trực tiếp, trên cơ sở ai đến trước.