Công viên Bowles

2714 Graham St, Grand Prairie, Texas, 75052

  • 23,5 mẫu Anh
  • Đồ nướng
  • Hồ, Ao, Tính Năng Nước
  • Trường đa năng
  • Nhà trưng bày/Vọng lâu
  • Bàn dã ngoại
  • Sân chơi
  • Hồ bơi
  • Bóng chuyền cát
  • 0,80 dặm đường mòn
Việc thuê gian hàng phải được thuê trực tiếp, trên cơ sở ai đến trước.