Công viên Nance-James

2022 El Paso St, Grand Prairie, Texas, 75052

  • 0,9 mẫu Anh
  • Sân bóng rổ
  • Nhà trưng bày/Vọng lâu
  • Bàn dã ngoại
  • Sân chơi
  • Đài phun nước
Việc thuê gian hàng phải được thuê trực tiếp, trên cơ sở ai đến trước.