Công viên tuyến tính liên kết tốt

1730 Lower Tarrant Dr, Grand Prairie, Texas, 75052

  • 47,3 mẫu Anh
  • Đồ nướng
  • Nhà trưng bày/Vọng lâu
  • Bàn dã ngoại
  • Đài phun nước
  • 0,9 dặm đường mòn
Việc thuê gian hàng phải được thuê trực tiếp, trên cơ sở ai đến trước.