Lầu công viên McFalls

1501 S. Carrier Pkwy., Grand Prairie, Texas, 75052

Phí đặt phòng

$75/Ngày, Cư dân
$225/Ngày, Người không cư trú

Công suất tối đa

50

Tiện ích của gian hàng

Bàn dã ngoại

Tiện ích công viên

Sân bóng chày/bóng mềm
Ao và lạch
gian hàng
Bàn dã ngoại
Đồ nướng
Sân chơi
Phòng vệ sinh
Bãi đậu xe
Tính năng ao

Đặc trưng

65,5 mẫu Anh; địa hình có nhiều cây cối rậm rạp

Việc thuê gian hàng phải được thuê trực tiếp, trên cơ sở ai đến trước.