Oak Hollow Pavilion tại Công viên tuyến tính Fish Creek

4500 Coventry Dr., Grand Prairie, Texas, 75052

Phí đặt phòng

$50/Ngày, Cư dân
$150/Ngày, Người không cư trú

Công suất tối đa

23

Tiện ích của gian hàng

Gian hàng có mái che với sàn bê tông
bàn dã ngoại

Tiện ích công viên

Sân chơi

Đặc trưng

110 mẫu Anh
2,5 dặm đường trải nhựa, tuyến tính

Việc thuê gian hàng phải được thuê trực tiếp, trên cơ sở ai đến trước.