Công viên Park Hill

5100 S. Robinson Rd., Grand Prairie, Texas, 75052

Phí đặt phòng

$75/Ngày, Cư dân
$224,99/Ngày, Người không cư trú

Công suất tối đa

50

Tiện ích của gian hàng

Gian hàng có mái che với sàn bê tông
Bàn dã ngoại

Tiện ích công viên

Sân chơi

Đặc trưng

25,68 mẫu Anh

Việc thuê gian hàng phải được thuê trực tiếp, trên cơ sở ai đến trước.