Lễ kỷ niệm ngày cựu chiến binh
Thứ Bảy, ngày 11 tháng 11
Tập trung lúc 9 giờ 30 sáng Dịch vụ bắt đầu lúc 10:00
Đài tưởng niệm cựu chiến binh | 901 Conover Tiến sĩ Grand Prairie 75051

Hãy tham gia cùng chúng tôi để kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh hàng năm của chúng tôi! Ngày Cựu chiến binh năm nay sẽ được tổ chức trực tiếp và phát trực tiếp trên Trang Facebook của GrandFunGP. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi dành thời gian này để tôn vinh sự phục vụ của các cựu chiến binh và gia đình họ, những người đã hy sinh để bảo vệ quận này. Bữa trưa sẽ được cung cấp bởi Câu lạc bộ Rotary của Grand Prairie tại Trung tâm Sự kiện Công viên Cựu chiến binh ngay sau buổi lễ. Tất cả đều được chào đón.