Kỷ niệm sự di cư của bướm vua.
NGÀY 14 THÁNG 10 | 12:00 trưa – 6:00 chiều
SỰ KIỆN MIỄN PHÍ - Phát hành bướm, nhạc sống, đồ ăn, nhà cung cấp, hoạt động và hơn thế nữa!