Công viên Loyd

3401 Ragland Rd, Grand Prairie, Texas, 75052

 • 784 mẫu Anh
 • Luyện tập bóng chày Backstop
 • Đường dốc thuyền
 • Bến tàu/lối vào câu cá
 • Đồ nướng
 • Hồ, Ao, Tính Năng Nước
 • Trường đa năng
 • Nhà trưng bày/Vọng lâu
 • Bàn dã ngoại
 • Sân chơi
 • Phòng vệ sinh
 • Đài phun nước
 • Bóng chuyền cát
 • 11 dặm đường mòn
Việc thuê gian hàng phải được thuê trực tiếp, trên cơ sở ai đến trước.