Công viên Turner

600 Block of NE 8th Street, Grand Prairie, Texas, 75052

  • 62 mẫu Anh
  • Hồ, Ao, Tính Năng Nước
  • Nhà trưng bày/Vọng lâu
  • Bàn dã ngoại
  • Sân chơi
Việc thuê gian hàng phải được thuê trực tiếp, trên cơ sở ai đến trước.